Idući u susret željama i potrebama svojih klijenata, vršimo pripreme i dizajn plakata, ulaznica, flajera, reklama, pozivnica, čestitki, bilborda, pakovanja za proizvode, kao i osmišljavanje logotipa, vizit, ID i članskih karata.

Logotipi

Vizit, ID i članske karte

Brendiranje

Reklamni materijal

Etikete

Publikacije